Websi Websi
Pretekli prvaki
Websi
Websi Pretekli prvaki
_B9A2190

Metodologija in pravila

 

Časovnica

Projekte je v tekmovanje možno prijaviti od 13. marca do 25. maja 2018. Zgodnje in cenejše prijave se zaprejo 19. aprila 2018.

Projekti bodo s strani predstavnikov žirij in na podlagi objektiviziranega vprašalnika ocenjevani med 11. in 25. junijem.

S strani javnosti (t. i. Glas ljudstva) bodo projekti ocenjevani v enem obdobju. Javnost bo posamezen projekt ocenjevala med 12. in 26. junijem.

Podatke bomo obravnavali v juniju, juliju in avgustu 2018. Uradni rezultati tekmovanja WEBSI Spletni prvaki 2018 bodo znani in predstavljeni 14. septembra 2018, ko bo tudi izšel 7. WEBSI Dosje.

14. septembra bo na uradnem dogodku izvedena tudi svečana podelitev nagrad.

Metodologija

Vsak projekt bomo ocenjevali 3-stopenjsko. In sicer na podlagi ocene dveh skupin žirij ter glasu javnosti. Skupna ocena bo sestavljena iz naslednjih postavk.

Strokovna žirija – ponder: 40 %

Poslovna žirija – ponder: 40 %

Glas ljudstva – ponder: 20 %

Izjema pri načinu ocenjevanja so projekti, prijavljeni v kategorijo Naj digitalna kampanja 2017, kjer ocenjevanje poteka znotraj posebne žirije, sestavljene s strani predsednika WEBSI žirij. Člani žirije so izbrani iz strokovne in poslovne WEBSI žirije.

Način ocenjevanja + ocenjevalni kriteriji

Predstavniki žirij bodo projekte ocenjevali na daljavo, preko spletnih vprašalnikov.

Po potrebi, če bodo rezultati tesni ali neodločeni, se bodo izbrani predstavniki žirij pred objavo uradnih rezultatov zbrali in preučili rezultate.

Glas ljudstva

Predstavniki ljudstva bodo projekte ocenjevali na spletni strani www.websi.si. Projektov med sabo ne bodo primerjali temveč vsakega ocenjevali posamezno. Ocenili bodo lahko več projektov.

Vrstni red predstavljenih projektov na spletni strani www.websi.si se bo naključno spreminjal. Preko povezave, ki jo bo prijavitelj projekta umestil na svojo spletno stran, bo posameznik ocenjeval projekt te organizacije. Posameznik bo ocenjeval projekt organizacije prek povezave, ki jo bo prijavitelj projekta umestil na svojo spletno stran.

Ocenjevalni kriteriji

 • Vsebina
 • Dizajn
 • Struktura in navigacija
 • Interaktivnost
 • Funkcionalnosti
 • Uporabniška izkušnja

Vzorčenje

Projekti, prijavljeni s strani podjetji in drugih organizacij.

Projekti, ki jih predlagajo člani žirij – vsak član žirije predlaga 5 projektov; iz tega vzorca bomo izbrali cca 20 največkrat predlaganih projektov.

Pravila prijave

Pravila prijave dela/del v tekmovanje WEBSI Spletni prvaki 2018

 1. Prijavitelj lahko prijavi tista dela, ki so bila izdelana, zasnovana, prenovljena ali so dosegla merljiv napredek v Sloveniji v času od 20. maja 2017 do 25. maja 2018.
 2. Rok za prijavo del in oddajo vseh materialov je petek, 25. maj 2018.
 3. Na tekmovanje za nagrade WEBSI Spletni prvaki lahko prijavitelj prijavi digitalno orodje, kanal, strategijo ali drugo digitalno rešitev. In sicer je prijavljeno delo lahko: aplikacija za mobilni telefon ali tablični računalnik, digitalna oglaševalska kampanja, digitalna strategija, digitalni dogodek, digitalni medij, digitalni oglas, digitalno letno poročilo, e-novice & e-pošta, intranet, oglaševanje na družbenem omrežju, profil ali stran na družbenem omrežju, spletna analitika in optimizacija, spletna igra, spletna skupnost, spletni video, spletni video kanal, spletno mesto, spletno mesto za mobilni telefon ali tablični računalnik, strategija upravljanja skupnosti na družbenem omrežju ali druga digitalna rešitev.
 4. Delo mora biti, vključno z dodatnimi materiali, v celoti prijavljeno preko spletne prijavnice.
 5. Spletna prijavnica mora biti v celoti izpolnjena. Prijavitelj mora upoštevati navedene omejitve dolžine besedila.
 6. Vsi dodatni materiali morajo gostovati na zunanjih strežnikih in biti preko URL povezav dostopni do 30. julija 2018. Prijavitelj dela mora organizatorju tekmovanja za nagrade WEBSI Spletni prvaki zagotoviti dostopne podatke do zunanjih strežnikov z dodatnimi materiali.
 7. Vsi materiali, ki jih prijavitelj dostavi organizatorju tekmovanja za nagrade WEBSI Spletni prvaki, postanejo last organizatorja in se ne vrnejo. Organizator lahko vse materiale uporabi za promocijo tekmovanja za nagrade WEBSI Spletni prvaki in WEBSI dneva. Izjema so informacije, označene z »zaupno«.
 8. Prijavitelj se s prijavo dela zavezuje, da bo delo pripravil in oddal v skladu s pravili tekmovanja in navodili za prijavo na tekmovanje za nagrade WEBSI Spletni prvaki.
 9. Prijavitelj s prijavo dela za tekmovanje za nagrade WEBSI Spletni prvaki posebej in izrecno zagotavlja in jamči, da s prijavo dela ne kršijo oziroma ne bo kršili nobenih avtorskih pravic in/ali pravic industrijske lastnine in/ali drugih pravic tretjih oseb.
 10. Prijavitelj organizatorju za tekmovanje za nagrade WEBSI Spletni prvaki dovoljuje, da do preklica vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov (ime in priimek, podjetje zaposlitve, elektronski naslov in telefonska številka), pridobljenih za namen izvedbe tekmovanje za nagrade WEBSI Spletni prvaki v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost ugovora, vpogleda, popravka, prenosa in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov prijaviteljev projekta skladno z veljavnimi predpisi in splošnimi pogoji poslovanja, in sicer po elektronski pošti info@websi.si. Osebnih podatkov brez vaše privolitve ne posredujemo tretjim osebam.
 11. S sodelovanjem na tekmovanju za nagrade WEBSI Spletni prvaki se prijavitelji strinjajo s tem, da se njihovi podatki (naziv agencije, oglaševalca, ime in priimek morebitnega avtorja, fotografija/video in preostali podatki (v nadaljevanju podatki)), ki jih prijavitelji navedejo v prijavi na tekmovanju za nagrade WEBSI Spletni prvaki, posredujejo organizatorju, ter se strinjajo, da se objavijo na medijih v lasti ali v upravljanju organizatorja.
 12. Prijavitelji organizatorju dovoljujejo neodplačno javno objavo oddanih fotografij in vseh dodanih elementov, dajanje na voljo javnosti, javno predvajanje, javno prikazovanje in distribuiranje, tudi prek svetovnega spleta, v vseh medijih, ki so v lasti ali upravljanju organizatorjev.
 13. Organizator tekmovanja za nagrade WEBSI Spletni prvaki lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo tekmovanja, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu prijavitelje obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.


Kategorije

 1. Prijavitelj lahko posamezno delo prijavi v eno ali več izmed 17 kategorij. Kategorije so: Avtomobilizem, Digitalna orodja, Dogodki in prosti čas, Družbena omrežja, Družbeno odgovorni projekti, Finančni sektor, Inovativni digitalni projekti, Javne in nevladne organizacije (NVO-ji), Mediji, Mobilne aplikacije, Naj digitalna kampanja 2018, Posebni digitalni projekti, Poslovne spletne strani, Produktne in pristajalne spletne strani, Spletne trgovine, Turizem, Video. Opisi kategorij so dosegljivi na spletni strani WEBSI. V vsaki kategoriji bo podeljena 1 nagrada Spletnega prvaka na podlagi kriterijev ocenjevanja prijavljenih del oz. več nagrad, če projekti dosežejo enako število točk znotraj iste kategorije. Žirija ima pravico, da v primeru, da prijavljena dela ne zadostujejo minimalnim kriterijem žirije, nagrade znotraj katere izmed kategorij ne podeli. Žirija ima pravico, da neustrezno kategorizirano delo, premakne v ustrezno kategorijo. Odločitev žirije je dokončna in ni predmet razprave s prijaviteljem dela.
 2. Podeljene bodo naslednje nagrade: Generalni spletni prvak 2018 (največ točk med vsemi projekti), Spletni prvak 2018 v posamezni kategoriji, Naj digitalna agencija leta 2018 (vzporedno tekmovanje), Zmagovalec ljudstva (projekt, ki je dobil najboljše ocene s strani ljudstva), Najboljše oblikovanje (projekt, ki je med vsemi dobil največ točk za oblikovanje), Najboljše uredništvo (projekt, ki je med vsemi dobil največ točk za kakovost vsebin), Najboljša uporabniška izkušnja (projekt, ki je med vsemi dobil največ točk za področje uporabniške izkušnje), Naj digitalna kampanja 2018 (najboljša celostna digitalna komunikacijska kampanja) ter nagrada za Naj digitalca. 

Žirija ima pravico, da v primeru, da prijavljena dela ne zadostujejo minimalnim kriterijem žirije, katere izmed nagrad ne podeli. Odločitev žirije je dokončna in ni predmet razprave s prijaviteljem dela.


Prijavitelji

 1. Na tekmovanje za nagrade WEBSI Spletni prvaki se lahko prijavijo oglaševalske, digitalne, PR in medijske agencije in vse druge pravne osebe s sedežem v Sloveniji.
 2. Agencija mora pred prijavo dela pridobiti privolitev naročnika dela.


Pogoji plačila

 1. Prijavitelj mora po prijavi dela poravnati prijavnino po veljavnih cenah, objavljenih na spletni strani www.websi.si in v skladu s pogoji plačila. Izjema so neprofitne organizacije, za katere je prijava in obdelava prijave v kategorijo Družbeno odgovorni projekti brezplačna.
 2. Prijavitelj mora poravnati prijavnino po (pred)računu, ki ga izda organizator tekmovanja za nagrade WEBSI Spletni prvaki: WEBSI, Zavod za digitalno odličnost, v roku 15 dni od izdaje predračuna ali najkasneje do 15. junija 2018. V primeru odjave projekta mora prijavitelj kriti strošek odjave, ki znaša 30 % prijavnine.
 3. Prijavitelj lahko posamezno delo prijavi v več kategorij. Ob prijavi istega dela v več kategorij, mora za vsako kategorijo izpolniti ločeno prijavo in poravnati ločeno prijavnino, ki pa za drugo prijavo (istega projekta v različno kategorijo) prinaša 30% popust.
 4. Prijavitelj lahko na podlagi pisne zahteve brez navedenega razloga odjavi prijavljeno delo iz tekmovanja za nagrade WEBSI Spletni prvaki do 25. maja 2018. Organizator tekmovanja za nagrade WEBSI Spletni prvaki v primeru odjave prijavitelju ne povrne prijavnine in stroškov obdelave prijave.


Žirija

 1. Žirija tekmovanja za nagrade WEBSI Spletnih prvakov je sestavljena iz 75 članov, predstavljajo jo člani strokovne in poslovne žirije ter predsednik žirij.


Zmagovalci tekmovanja

 1. Zmagovalci tekmovanja za nagrade WEBSI Spletnih prvakov bodo razglašeni na podelitvi nagrad v okviru WEBSI dneva, in sicer v petek, 14. septembra 2018.


Časovnica

 1. Projekte je v tekmovanje možno prijaviti od 13. marca do 25. maja 2018. Projekti bodo s strani predstavnikov žirij in na podlagi objektiviziranega vprašalnika ocenjevani med 11. in 25. junijem. S strani javnosti (t. i. Glas ljudstva) bodo projekti ocenjevani v enem obdobju. Javnost bo posamezen projekt ocenjevala med 12. in 26. junijem. Podatke bomo obravnavali v juniju, juliju in avgustu 2018. Uradni rezultati tekmovanja WEBSI Spletni prvaki 2018 bodo znani in predstavljeni 14. septembra 2018, ko bo tudi izšel 7. Dosje slovenskega digitalnega komuniciranja – WEBSI 2018. 14. septembra bo na uradnem dogodku izvedena tudi svečana podelitev nagrad.
 2. Organizator ima pravico do spremembe časovnice.


Metodologija

 1. Vsak projekt bomo ocenjevali 3-stopenjsko. In sicer na podlagi ocene dveh skupin žirij ter glasu javnosti. Skupna ocena bo sestavljena iz naslednjih postavk:
 • Strokovna žirija – ponder: 40 %
 • Poslovna žirija – ponder: 40 %
 • Glas ljudstva – ponder: 20 %
   
 1. Način ocenjevanja + ocenjevalni kriteriji

Predstavniki žirij bodo projekte ocenjevali na daljavo, preko spletnih vprašalnikov.

Po potrebi, če bodo rezultati tesni ali neodločeni, se bodo izbrani predstavniki žirij pred objavo uradnih rezultatov zbrali in preučili rezultate.

 1. Glas ljudstva

Predstavniki ljudstva bodo projekte ocenjevali na spletni strani www.websi.si. Projektov med sabo ne bodo primerjali temveč vsakega ocenjevali posamezno. Ocenili bodo lahko več projektov.

Vrstni red predstavljenih projektov na spletni strani www.websi.si se bo naključno spreminjal. Preko povezave, ki jo bo prijavitelj projekta umestil na svojo spletno stran, bo posameznik ocenjeval projekt te organizacije. Posameznik bo ocenjeval projekt organizacije prek povezave, ki jo bo prijavitelj projekta umestil v polje URL projekta.
 

 1. Vzorčenje

Projekti, prijavljeni s strani podjetji in drugih organizacij.

Projekti, ki jih predlagajo člani žirij – vsak član žirije predlaga 5 projektov; iz tega vzorca bomo izbrali cca. 20 največkrat predlaganih projektov.


Organizator tekmovanja

 1. Organizator tekmovanja za nagrade WEBSI Spletnih prvakov je WEBSI, Zavod za digitalno odličnost.


Omejitev odgovornosti organizatorja

 1. Organizator tekmovanja za nagrade WEBSI Spletni prvaki ne prevzema nobene odgovornosti za nepravilno oddano prijavo ali morebitne napačne informacije, podane ob prijavi dela.
 2. Organizator tekmovanja za nagrade WEBSI Spletni prvaki ne prevzema nobene odgovornosti za tehnično neustrezna dela in posledično neustrezno kvaliteto predstavitve del žiriji, na konferenci, na spletni strani ali drugih kanalih projekta WEBSI.


Sprejem pravil tekmovanja

 1. Z oddano prijavo dela prijavitelj potrjuje, da je prebral pravila tekmovanja za nagrade WEBSI Spletni prvaki in se strinja s pravili ter razume, da so od trenutka oddaje prijave zavezujoča.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe Pravil prijave in tekmovanja WEBSI Spletni prvaki.