Websi Websi
Pretekli prvaki
Websi
Websi Pretekli prvaki
Nagrade

Kategorije

 

DIGITALNI PROJEKTI PO PANOGAH 

(Metodologija ocenjevanja za projekte po panogah bo upoštevala KPI-je, pomembne za posamezno panogo).

 • Avtomobilizem

Digitalni projekti (spletna mesta, mobilne aplikacije, družbena omrežja ...) blagovnih znamk avtomobilov in drugih prevoznih sredstev.

Pri ocenjevanju projektov bodo žiranti upoštevali tudi KPI-je, specifične za avtomobilsko panogo.

 • Digital proti koronavirusu

Digitalni projekti, ki so nastali kot odziv na epidemijo koronavirusa z namenom prilagoditve delovanja ali reševanja posledic epidemije.

Za prijavo projektov v to kategorijo vam bomo omogočili 50 % popust.

 • Dogodki in prosti čas

Digitalni projekti dogodkov (festivalov, glasbenih dogodkov, športnih dogodkov ipd.) ter spletna mesta, ki predstavljajo aktivnosti preživljanja prostega časa. 

 • Družbeno odgovorni projekti

Digitalni projekti (spletna mesta, družbena omrežja, mobine aplikacije, digitalna orodja …) družbenokoristne narave.

WEBSI bo tistim organizacijam, katerih dejavnost ni pridobitvena (!), prijavo del v to kategorijo sponzoriral. 

 • Finančni sektor

Digitalni projekti (spletna mesta, mobilne aplikacije, družbena omrežja ...) s področja bančništva, zavarovalništva, družb za upravljanje, investicijskih družb idr. 

Pri ocenjevanju projektov bodo žiranti upoštevali tudi KPI-je, specifične za finančno panogo.

 • Javne in nevladne organizacije (NVO-ji)

Digitalni projekti (spletna mesta, mobilne aplikacije, družbena omrežja ...) javnih in nevladnih organizacij, društev, združenj …

 • Mediji

Digitalni projekti (spletna mesta, mobilne aplikacije, družbena omrežja ...), ki imajo naravo medija in so vpisani v razvid medijev.

Pri ocenjevanju projektov bodo žiranti upoštevali tudi KPI-je, specifične za digitalne medije.

 • Turizem

Digitalni projekti (spletna mesta, mobilne aplikacije, družbena omrežja ...), katerih vsebine so namenjene predstavitvi in prodaji turističnih produktov (prenočišča, hoteli, terme, turistične destinacije, drugi turistični produkti …). 

Pri ocenjevanju projektov bodo žiranti upoštevali tudi KPI-je, specifične za turistično panogo.

DIGITALNI PROJEKTI GLEDE NA NARAVO PROJEKTA

 • Digitalna orodja

Digitalni projekti, ki so primarno namenjeni izvajanju digitalnih aktivnosti, kot so: spletni iskalniki, spletni slovarji, spletne banke, CRM-sistemi, razni spletni posredniki informacij in drugih transakcij …

 • Družbena omrežja

Strani ali profili na družbenih omrežjih, kot so Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Pinterest, YouTube ipd. Ocenjevala se bo tako zasnova kot kakovost upravljanja s stranjo oziroma profilom.

 • Digitalni projekti v prostoru ("outdoor digital")

Projekti, namenjeni distribuciji digitalnih vsebin na prostem oziroma v prostoru (LCD ekrani ipd.). 

 • Globalni digitalni projekti

Digitalni projekti (spletna mesta, mobilne aplikacije, družbena omrežja ...) slovenskih agencij, namenjeni predvsem ali tudi tujim trgom. Naročniki projektov so lahko slovenski ali tuji, izvajalec (agencija) pa je registrirana v Sloveniji. 

Namen te kategorije je predstaviti številne uspešne globalne projekte slovenskih agencij, ki so pogosto prezrti.

 • Inovativni ustvarjalci prihodnosti

Inovativni digitalni projekti, ki so novost in lahko postavljajo nove standarde na področju digitalnega poslovanja. Projekt predstavlja inovacijo in bo tudi ocenjevan z vidika inovativnosti.

 • Login

Digitalni projekti, ki zahtevajo vpis in po možnosti vsebujejo elemente personalizacije (intranet, spletne poslovalnice, osebni profili v orodjih… ).

 • Mobilni projekti

Projekti, ki so namenjeni uporabi na mobilnih napravah.

 • Naj digitalna kampanja 

V tej kategoriji bo izbrana žirija pod vodstvom aktualnega predsednika žirije WEBSI Spletni prvaki ocenjevala celostne digitalne komunikacijske kampanje.

V to kategorijo lahko prijavitelji prijavijo vse komunikacijske aktivnosti:

 1. ki so bile sistematično načrtovane (so imele določene cilje, ki jih je bilo možno izmeriti),
 2. so se odvijale daljše obdobje,
 3. so bile osredotočene na digitalno okolje in digitalna orodja (lahko so bile podprte tudi z “offline” aktivnostmi oziroma so imele naravo multichannel/omnichannel projektov, a je digitalni del projekta predstavljal glavnino).

O ustreznosti prijave posamezne kampanje bo odločala izbrana žirija in pri tem upoštevala navedene kriterije.

 • Najbolj učinkoviti digitalni projekti ("Use of Data")

Projekti, ki so pri svojem snovanju ali med potekom inteligentno integrirali ali uporabljali lastne podatke ali podatke iz drugih virov in so s pomočjo podatkov ustvarili dodano vrednost, prednost pred konkurenco ali ustvarili nov vir prihodkov. 

Prijavitelji morajo obrazložiti, kako so vire podatkov oz. podatke vključili v poslovanje oz. v kampanjo in kako so le-ti vplivali na uspešnost projekta. Uspešnost projekta pa lahko opredelimo kot pridobivanje novih kontaktkov (lead generation), povečevanje ROI, povečevanje prodaje, dosega, vključenosti (engagement) ali kateri koli KPI, ki pomembno vpliva na poslovanje podjetja. 

Projekte bo ocenjevala izbrana žirija pod vodstvom aktualnega predsednika žirije WEBSI Spletni prvaki. 

 • Posebni digitalni projekti

Digitalni projekti, ki rešujejo posebne probleme ali rešujejo probleme na poseben način. Ti projekti so posebnost v digitalnem prostoru in predstavljajo odmik od klasičnih digitalnih projektov ter jih ni mogoče umestiti v druge tekmovalne kategorije.

 • Produktne in pristajalne ter spletne strani, namenjene osebnostim

Spletna mesta, namenjena predstaviti ali prodaji posameznih produktov ali ozki skupini produktov ter predstavitvi posameznikov.

 • Spletna mesta

Spletna mesta, katerih cilji so poslovne narave. Gre za spletna mesta namenjena komuniciranju in poslovanju s podjetji (B2B) ali / in s končnimi kupci (B2C).

 • Spletne trgovine

Spletna mesta, katerih glavni namen je spletna prodaja izdelkov, v posebnih primerih tudi storitev. 

 • Uporaba naprednih tehnologij

Digitalni projekti, ki uporabljajo zelo napredne tehnologije in izkoriščajo nove navade uporabnikov in nove trende. V to kategorijo spadajo projekti, ki jih podpirajo digitalne tehnologije, kot so: pogovorni vmesniki (chatboti), tehnologija veriženja blokov (blockchain), internet stvari (IoT), prenos govora/glasu prek omrežja IP, IP-telefonija, umetna inteligenca (AI), virtualna resničnost (VR), strojno učenje …

 • Video

Videoposnetki, ki imajo postavljene jasne marketinške, poslovne ali komunikacijske cilje in je uspešnost njihovega doseganja mogoče oceniti.

Kategorijo bodo ocenjevali tudi strokovnjaki s področja videoprodukcije.

 • Vsebinski marketing

Digitalni projekti ali digitalne akcije, ki učinkovito podpirajo kampanje, ki temeljijo na vsebinskem marketingu (blogi, e-mail kampanje, sodelovanje z vplivneži, videi, animacije …).

 

Naj digitalna agencija 2021

Digitalno agencijo leta bomo izbrali v vzporednem tekmovanju. V tekmovanje za naj digitalno agencijo leta bodo vključene vse agencije, ki bodo v tekmovanje WEBSI Spletni prvaki 2021 prijavili vsaj tri (3) projekte v treh (3) različnih kategorijah, kateri se nanašajo na več kot eno (1) blagovno znamko, projekt ipd. 

 

Naj naročnik 2021

Naj naročnika leta bomo izbrali v vzporednem tekmovanju. V tekmovanje za naj naročnika leta bodo vključeni vsi naročniki, ki bodo v tekmovanje WEBSI Spletni prvaki 2021 prijavili vsaj tri (3) projekte.