Websi Websi
Pretekli prvaki
Websi
Websi Pretekli prvaki

Kategorije

 
 • Dogodki

Spletne strani dogodkov (festivalov, glasbenih dogodkov, športnih dogodkov ipd.).

 • Družbena omrežja

Strani ali profili na družbenih omrežjih, kot so Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, ipd.

 • Družbeno odgovorni projekti

Spletni projekti družbenokoristne narave. WEBSI bo organizacijam, katerih dejavnost ni pridobitvena, sponzoriral prijavo del v to kategorijo.

 • Inovativni digitalni projekti

Projekti, ki so drugačni od že videnih, so novost in si zaslužijo znak inovacije na digitalnem trgu.

 • Javne in nevladne organizacije (NVO-ji)

Spletne strani in projekti javnih in nevladnih organizacij, društev, združenj ipd.

 • Mediji

Spletne strani ali projekti, ki imajo naravo medija in so vpisani v razvid medijev.

 • Mobilne aplikacije

Projekti, ki so namenjeni uporabi na mobilnih napravah.

 • Naj digitalna kampanja 2017

Celostna digitalna komunikacijska kampanja za naslov »Naj digitalna kampanja 2017«. V tej kategoriji bo izbrana žirija pod vodstvom predsednika žirij WEBSI Spletni prvaki 2017 ocenjevala celostne digitalne komunikacijske kampanje. V to kategorijo lahko prijavitelji prijavijo vse komunikacijske aktivnosti:

a) ki so bile sistematično načrtovane (so imele določene cilje, ki jih je bilo možno izmeriti),

b) so se odvijale daljše obdobje,

c) so bile osredotočene na digitalna okolja in orodja (lahko so bile sicer podprte tudi z off-line aktivnostmi, vendar predvsem kot podpora).

O ustreznosti prijave posamezne kampanje bo odločala izbrana žirija in pri tem upoštevala navedene kriterije.

 • Posebni digitalni projekti

Spletni projekti, ki so primarno namenjeni izvajanju spletnih aktivnosti, kot so: spletni iskalniki, spletni slovarji, spletne banke, CRM-sistemi, razni spletni posredniki informacij in drugih transakcij …

 • Poslovne spletne strani

Spletne strani, ki so namenjene komuniciranju in poslovanju s podjetji, s končnimi kupci ali pa je stran namenjena tako podjetjem kot tudi kupcem.

 • Spletne trgovine

Spletne strani, katerih glavni namen je spletna prodaja izdelkov.

 • Turizem

Spletne strani, katerih vsebine so namenjene vsebinam ali prodaji izdelkov in storitev s področja turizma in preživljanja prostega časa.

Naj digitalna agencija 2017

Digitalno agencijo leta bomo izbrali v vzporednem tekmovanju. V tekmovanje za Naj digitalno agencijo leta bodo vključene vse agencije, katerih vsaj 5 projektov* bo vključenih v tekmovanje WEBSI Spletni prvaki 2017.

*Izmed 5 prijavljenih projektov morajo biti vsaj 3 spletne strani.