Websi Websi
Pretekli prvaki
Websi
Websi Pretekli prvaki
Nagrade

Kategorije

 
 • Avtomobilizem

Spletne strani, mobilne aplikacije in spletna mesta blagovnih znamk avtomobilov in drugih prevoznih sredstev.

 • Digitalna orodja

Digitalni projekti, ki so primarno namenjeni izvajanju digitalnih aktivnosti, kot so: spletni iskalniki, spletni slovarji, spletne banke, CRM-sistemi, razni spletni posredniki informacij in drugih transakcij …

 • Dogodki in prosti čas

Spletne strani dogodkov (festivalov, glasbenih dogodkov, športnih dogodkov ipd.) ter spletne strani, ki predstavljajo aktivnosti preživljanja prostega časa. 

 • Družbena omrežja

Strani ali profili na družbenih omrežjih, kot so Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Pinterest ipd.

 • Družbeno odgovorni projekti

Spletni projekti družbenokoristne narave.

*WEBSI bo organizacijam, katerih dejavnost ni pridobitvena, sponzoriral prijavo del v to kategorijo.

 • Finančni sektor

Spletne strani, mobilne aplikacije in ostala spletna mesta (korporativna, produktna …) s področja bančništva, zavarovalništva; družb za upravljanje, investicijskih družb, finančnih hiš… 

 • Inovativni digitalni projekti

Projekti, ki so drugačni od že videnih, so novost in potencialni trend na področju digitalnega poslovanja. Projekt predstavlja inovacijo in bo tudi ocenjevan z vidika inovativnosti. 

 • Javne in nevladne organizacije (NVO-ji)

Spletne strani in projekti javnih in nevladnih organizacij, društev, združenj …

 • Mediji

Spletne strani ali projekti, ki imajo naravo medija in so vpisani v razvid medijev.

 • Mobilne aplikacije

Projekti, ki so namenjeni uporabi na mobilnih napravah.

 • Naj digitalna kampanja 

V tej kategoriji bo izbrana žirija pod vodstvom aktualnega predsednika žirij WEBSI Spletni prvaki ocenjevala celostne digitalne komunikacijske kampanje.

V to kategorijo lahko prijavitelji prijavijo vse komunikacijske aktivnosti:

a) ki so bile sistematično načrtovane (so imele določene cilje, ki jih je bilo možno izmeriti),
b) so se odvijale daljše obdobje,
c) so bile osredotočene na digitalno okolje in digitalna orodja (lahko so bile podprte tudi z offline aktivnostmi oziroma so imele naravo multichannel projektov, a je digitalni del projekta predstavljal glavnino).

O ustreznosti prijave posamezne kampanje bo odločala izbrana žirija in pri tem upoštevala navedene kriterije.

 • Posebni digitalni projekti

Digitalni projekti, ki so posebni, ki rešujejo posebne probleme (tiste, ki jih drugi projekti ne rešujejo) ali rešujejo probleme na posebne načine. Ti projekti so posebnost v slovenskem digitalnem prostoru in predstavljajo odmik od klasičnih digitalnih projektov ter jih ni mogoče vključiti v tekmovanje znotraj drugih katergorij.

 • Poslovne spletne strani

Spletne strani, ki so namenjene komuniciranju in poslovanju s podjetji, s končnimi kupci ali pa je stran namenjena tako podjetjem kot tudi kupcem.

 • Produktne in pristajalne spletne strani

Namensko ustvarjene spletne strani, ki promovirajo produkt/storitev oziroma specifično skupino produkta/storitev. 

 • Spletne trgovine

Spletne strani, katerih glavni namen je spletna prodaja izdelkov.

 • Turizem

Spletne strani, katerih vsebine so namenjene predstavitvi in prodaji turističnih produktov (prenočišča, hoteli, terme, destinacije, drugi turistični produkti …). 

 • Video

Video posnetki, ki imajo postavljene jasne marketinško-poslovne komunikacijske cilje in je uspešnost njihovega doseganja mogoče oceniti.

Kategorijo bo ocenjeval tudi strokovnjak s področja videoprodukcije.

Naj digitalna agencija 2018

Digitalno agencijo leta bomo izbrali v vzporednem tekmovanju. V tekmovanje za Naj digitalno agencijo leta bodo vključene vse agencije, ki bodo v tekmovanje WEBSI Spletni prvaki 2018 prijavili vsaj tri projekte v treh različnih kategorijah.