Websi Websi
Pretekli prvaki
Websi
Websi Pretekli prvaki

Razlagalni video Vizija NIČ

https://www.youtube.com/watch?v=QUqzrxBNnYY
Kategorija:

Družbeno odgovorni projekti

Osnovne informacije:

Zavod Varna pot, za katerega smo ustvarili animirani razlagalni video, je razvilo novo certifikacijsko shemo. Vizija NIČ poziva posameznike, podjetja, lokalne skupnosti, izobraževalne institucije, nevladne organizacije ter državne institucije in organe k aktivnemu prispevku za zagotovitev varne mobilnosti. Z razlagalnim videom smo želeli razložiti Vizijo NIČ in jo približati čim širši publiki.

Podjetje:

Zavod Varna Pot

Agencija:

Miss Moose Production